ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στο πλαίσιο της προσφοράς του στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω των τεχνών, ο ΚΟΕΤ ανακοινώνει την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος «Δημιουργικές Συνεργασίες – Καλλιτέχνες στα Σχολεία».  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σχολεία Προδημοτικής και Δημοτικής εκπαίδευσης, καθώς και σε καλλιτέχνες/δημιουργούς που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.  Ενθαρρύνει την ανάπτυξη ποιοτικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και καλλιτεχνών, με απώτερο σκοπό τον εμπλουτισμό των μαθησιακών εμπειριών των παιδιών και την ανάπτυξη της δημιουργικής τους σκέψης και έκφρασης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δημιουργικές Συνεργασίες – Καλλιτέχνες στα Σχολεία» εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τον ΚΟΕΤ κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015 σε πιλοτική μορφή, όπου συμμετείχαν 8 σχολεία, 181 παιδιά, 8 εκπαιδευτικοί και 7 καλλιτέχνες.

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και επιχορηγείται από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close