ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

Κυπριακός Οργανισμός Εκπαίδευσης μέσω των Τεχνών (ΚΟΕΤ)


O Κυπριακός Οργανισμός Εκπαίδευσης μέσω των Τεχνών είναι μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος έχει ως βασικό στόχο λειτουργίας του την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στην Κύπρο μέσα από τις τέχνες. Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του έχει στο ενεργητικό του ποικιλία δράσεων, όπως διοργάνωση αλλά και συμμετοχή σε παγκύπρια και πανευρωπαϊκά συνέδρια, διοργάνωση σεμιναρίων, βιωματικών εικαστικών εργαστηρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων, κ.ά. Ο Κ.Ο.Ε.Τ. είναι εθνικός εταίρος του International Society for Education through Art (InSEA), που τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO.

ΔιοικητικΟ ΣυμβοΥλιο

  • Φοίβη Αντωνίου – Πρόεδρος
  • Μαρία Λουκά – Αντιπρόεδρος
  • Έλις Αγιομαμίτη – Γεν. Γραμματέας
  • Αγγέλα Ιωαννίδου – Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
  • Νέφη Χαραλάμπους Darden – Ταμίας
  • Λουΐζα Λοΐζου – Βοηθός Ταμίας
  • Χρύσανθος Βούτουνος – Μέλος
  • Ευδοκία Γεωργίου – Μέλος
  • Γεωργία Παπανικολάου – Μέλος

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close